Polityka prywatności

Polityka prywatności www.dolnyslaskrowerem.pl 

Właściciel Serwisu Dolny Śląsk Rowerem  darzy swoich Użytkowników szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Względem Użytkowników naszego Serwisu gromadzimy tylko niezbędne informacje, pomagające nam lepiej dostosowywać Serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu gromadzimy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym dane osobowe Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności, tłumaczy zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Dolny Śląsk Rowerem zbiera dane osobowe i inne dane nieposiadające takiego przymiotu. Gromadzenie odbywa się w zależności od rodzaju danych, z automatycznie lub z inicjatywy Użytkownika.

Należy mieć na uwadze, iż Użytkownik korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas wizyty Użytkownika na stronie Serwisu, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika, tj. adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.

Dane zbierane, gdy Użytkownik kontaktuje się z Serwisem:

Gdy Użytkownik kontaktuje się z Serwisem, celem dokonania danych czynności za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, ponownie, jako Serwis wymagać będziemy przekazania nam danych osobowych Użytkownika celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej i Użytkownik już podał. Ponowne przekazywanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

Wykorzystywanie danych:

Dane osobowe, które Użytkownik podał oraz na których przetwarzanie wyraził zgodę, będą przetwarzane przez Serwis wyłącznie w zakresie i w celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonymi przepisami prawa. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o użytkownikach Serwisu. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem Dolny Śląsk Rowerem będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu Serwisu, połączonego z naruszeniem prawa, a także bez dokonania takiego naruszenia, Serwis Dolny Śląsk Rowerem zobowiązany jest do udostępnienia danych, w tym osobowych, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.