Przemków żółta. DOT5

36.89 km
2-4h
średnia

Szczegóły trasy

Krótka charakterystyka

To ciągle nieodkryty przez rowerzystów teren, gdzie praktycznie poza okolicami wieży widokowej trudno kogoś spotkać. Piękna, widokowa trasa została poprowadzona, w zasadniczej części na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, po bardzo wartościowych przyrodniczo obszarach użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno oraz rezerwatu Stawy Przemkowskie. Dominują na niej polne drogi gruntowe, znajdziemy też sporo odcinków leśnych, przy symbolicznym udziale dróg asfaltowych. Oznaczona jest kolorem żółtym. Znaków w wielu miejscach brakuje i są nieodświeżone (stan na rok 2019). Naturalnym punktem startu jest tutaj Przemków, a pętlę proponujemy pokonać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Przemkowskie Bagno
Po nazwie spodziewalibyśmy się niebezpiecznych, nieprzebytych moczarów. Ale tak nie jest. Jakkolwiek teren bywa podmokły, to bez problemu można się po nim poruszać rowerem. Urzekające są tutaj zbiorowości roślinne. Znajdziemy tutaj wierzby, fragmenty bagniste, zdziczałe łąki, trzcinowiska, szuwary, zarośla łozowe. Z tego punktu widzenia najciekawszy jest odcinek między Gaworzycami a Ostaszowem. Uwaga: w lesie w pobliżu Dzikowa rzeczywiście jest zawsze mokro, a głębokie koleiny wypełnione wodą potrafią utrudnić jazdę.

Przemkowskie Stawy
To rezerwat awifauny i wodny, a jednocześnie gospodarstwo rybackie. Razem znajdziemy tu 30 stawów o powierzchni 900 ha oraz otulinę leśną położoną między Szprotawą a Kanałem Północnym. Występuje tutaj aż 250 gatunków ptaków (z czego 150 lęgowych). Jest to więc bardzo ważne miejsce na mapie europejskich ptasich wędrówek. Opisywany szlak rowerowy przebiega wschodnim brzegiem rezerwatu. W pobliżu, obok Stawu Nowego Śląskiego, zbudowano piękną, wysoką wieżę obserwacyjną, do której można dojechać długim (około 400 m) drewnianym pomostem. Droga ta jest regularnie serwisowana, ale przyroda potrafi zdumiewająco szybko niszczyć drewno. Niektóre deski bywają tam zniszczone – warto więc zachować ostrożność. To przepiękne zwieńczenie wycieczki, warto tam zatrzymać się na dłużej.

Przy trasie
Jeśli ktoś chciałby przepleść kontak z przyrodą wizytą w pobliskich miejscowościach to można zahaczyć mocniej o Gaworzyce (pałacyk), a nawet podjechać do pobliskiego Dzikowa (a tam zobaczyć rzeźbę a propos). W Przemkowie jest parę wartych uwagi zabytków, można też bez problemu zjeść, czy zrobić zakupy.

Atrybuty dodatkowe:
Typ trasy:
rodzinna, przyrodnicza, z atrakcjami turystycznymi, widokowa, pętle
Drogi:
gruntowe, szutrowe, asfaltowe
Typ roweru:
dowolny
Oznakowanie:
bardzo dobre

Zobacz pozostałe trasy