Prawa Autorskie

Właścicielem serwisu www.dolnyslaskrowerem.pl i aplikacji Dolny Śląsk Rowerem jest stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 44.

Dolnośląska Organizacja Tursytyczna posługuje się numerem NIP: 897 16 16 995
Dolnośląska Organizacja Tursytyczna posługuje się numerem DUNS: 522114677

Dolnośląska Organizacja Turystyczna jest właścicielem wszystkich treści znajdujących się na portalu www.dolnyslaskrowerem.pl oraz w aplikacji Dolny Śląsk Rowerem i oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich majątkowych, jak i praw autorskich osobistych do treści publikowanych w portalu i aplikacji, jak również posiada wszystkie zgody i licencje do treści innych autorów udostępniających treści DOT za zgodą na ich publikację.

Posiadane przez DOT zgody dotyczą również praw do publikacji elementów graficznych, zdjęć, plików GPX itp., także na podstawie komercyjnych licencji udzielonych przez firmy trzecie.

W realizacji portalu www.dolnyslaskrowerem.pl oraz aplikacji Dolny Śląsk Rowerem Dolnośląska Organizacja Turystyczna postępuje zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r, Dz. U.2021 nr 1062 poz. 0.

English version:

The owner of the www.dolnyslaskrowerem.pl and aplication for Lower Silesia by bike (Dolny Śląsk Rowerem) is association called Lower Silesia Organisation (Dolnośląska Organizacja Turystyczna) with the main Office in Wrocław next to Świdnicka Street 44.

The VAT number of Lower Silesia Organisation is 897 16 16 995
The DUNS 522114677 number belongs to Lower Silesia Organisation

Lower Silesia Organisation owns all rights for contents that are shown on www.dolnyslaskrowerem.pl and aplication dedicated to Lower Silesia by bike (Dolny Śląsk Rowerem). Lower Silesia Organisation declares that he has full economic copyrights, as well as personal copyrights to the content published on the portal and application dedicated to website, as well as has all consents and licenses to the content of other authors providing Lower Silesia Organisation content with permission for their publication.

All the rights that Lower Silesia Organisation holds also apply to the rights to publish graphic elements, photos, GPX files, etc., also on the basis of commercial licenses granted by third parties.

In the implementation of the www.dolnyslaskrowerem.pl portal and the Lower Silesia By Bike application, the Lower Silesian Tourist Organization follows the provisions of the Act on Copyright and Related Rights of February 4, 1994, Journal of Laws of 2021 No. 1062, position 0.