Dolina Odry

Dolina Odry – największy z podobszarów Dolnego Śląska - jest również sercem całego regionu. Sam tylko Wrocław, na którego terenie Odra płynie kilkunastoma odnogami, dostarcza atrakcji na wiele dni zwiedzenia. A to dopiero początek!

Dolina Odry - można tu spotkać m.in. orły bieliki, bociany czarne, zimorodki i żurawie, ale i natknąć się na okazy rzadkiego kruszczyka połabskiego, dziko rosnące konwalie majowe bądź też inne rośliny chronione – paprotkę zwyczajną, wiciokrzew pomorski i lilię złotogłów.

Na tym rozległym, nizinnym terenie, ciągnącym się od Oławy na południowo-wschodnim krańcu województwa do okolic Głogowa na północny zachód od dolnośląskiej stolicy, nie będą nudzić się ani miłośnicy historii, poszukujący wrażeń związanych przede wszystkim z poznawaniem zabytków kultury, ani – i to tym bardziej – ci z turystów, którzy większą wagę przywiązują do dziedzictwa i bogactwa naturalnego regionu. Pierwsi – oczywiście poza bogatym w zabytki Wrocławiem – na liście miejsc wartych odwiedzenia koniecznie umieścić powinni Lubiąż, którego perłą jest barokowe opactwo cystersów, największa tego typu budowla na świecie, wspomniany wcześniej Głogów – choćby dla zabytkowego Zamku Książąt Głogowskich oraz klasycystycznego Ratusza, jak również Oławę i Brzeg Dolny – zwłaszcza z uwagi na ich położone w pobliżu Odry, a zachwycające architekturą pałace, dziś pełniące funkcję albo budynków administracji publicznej, albo ośrodków kultury. Drudzy – korzystając z licznych w regionie tras wodnych, rowerowych i konnych – mają wyjątkową okazję do przyjrzenia się przyrodzie regionu Doliny Odry. A jest co podziwiać, bo wśród odrzańskich starorzeczy, bagien i lasów łęgowych na samym obszarze projektowanego Parku Krajobrazowego Doliny Odry występuje ponad 1000 gatunków roślin, prawie 200 gatunków ptaków, z których ok. 150 spędza tutaj sezon lęgowy, i niemal 300 gatunków kręgowców. Można tu więc spotkać m.in. orły bieliki, bociany czarne, zimorodki i żurawie, ale i natknąć się na okazy rzadkiego kruszczyka połabskiego, dziko rosnące konwalie majowe bądź też inne rośliny chronione – paprotkę zwyczajną, wiciokrzew pomorski i lilię złotogłów.

Najciekawsze trasy